REVISTA ONLINE A BIBLIOTECII "PETRE ANGHEL"BĂILEŞTI

FOAIA BIBLIOTECII


NR.1 ANUL 2010,20 Pagini

FOAIA BIBLIOTECII

REVISTA ONLINE A BIBLIOTECII MUNICIPALE „PETRE ANGHEL”BĂILEŞTI

*REVISTA BIBLIOTECII-ONLINE*

Reclame

ECHIPA REDACŢIONALĂ:

REDACTOR-ŞEF:COŞEREANU VLAD

REDACTORI RESPONSABILI:

VLAD JANETA

IULIA CIMPOIERU

DRAGOŞ COŞEREANU

CAMELIA IONESCU

MIRELA GIURGEA

CARMEN STĂNĂRÂNGĂ

CONSTANTIN MICU

CORECTURA:JANETA NICULESCU

CONTACT:e-mail:revista.bibliotecii@yahoo.com


*REVISTA BIBLIOTECII-ONLINE*


-Argument-Prof.Dragoş Coşereanu-Şcoala nr.3 Băileşti

– În Memoriam  Adrian Păunescu-poezie Doina Ţenea

-Programul „BIBLIONET” la Biblioteca Municipală „Petre Anghel” bibliotecar,Vlad Janeta

-7 Lansări de carte-Prof.Vlad Coşereanu-Şcoala nr.3 Băileşti

-Ziua  internaţională a  persoanelor vârstnice-bibliotecar,Vlad Janeta

-Perle de la examen-Prof.Dragoş Coşereanu-Şcoala Nr.3 Băileşti

-Elevii  Şcolii  din Ghidici  „Acasă la Nea Mărin”-prof.Vlad Coşereanu -Şcoala nr.3 Băileşti

-Adolescenţii-prof.Camelia Ana-Ionescu-Liceul „Mihai Viteazul” Băileşti.

-Creaţii Junior-Pagină realizată de Mirela Giurgea

-Câteva metode esenţiale  pentru atragerea  copiilor spre cărţi-prof.Carmen Stănărângă-Şcoala Ghidici

-Uşa viselor-creaţie trimisă de eleva Ene Bianca -Şcoala.nr.5 Băileşti

-Chestionar cititori-Prof.Camelia Ana Ionescu-Liceul „Mihai Viteazul”Băileşti.

-Blogul-Instrument de comunicare  pe internet-prof.Vlad Coşereanu-Şcoala nr.3 Băileşti

-Minorităţi de lângă noi-Sedeanca-Pagină realizată de Mirela Giurgea.

-Toamna-Poezie de Doina Ţenea

-Pagina de Net-Iulia Cimpoieru

-Bancuri-prof.Vlad Coşereanu-Şcoala nr.3 Băileşti

****************************************************

*REVISTA BIBLIOTECII-ONLINE*


*ADRIAN PĂUNESCU (1943-2010)*

A plecat  dintre noi   prea devreme  o mare  personalitate  a culturii româneşti.Adrian Păunescu   a fost  contestat  în mod excesiv  pentru trecutul său  fără  să i se  ia în consideraţie   ceea ce a făcut el  pentru cultura  română.”Cenaclul Flacăra”,în ciuda compromisurilor  ideologice,a fost un focar  de cultură  care a redus  în conştiinţa tinerilor (şi nu numai) mari urme ale  literaturii române.

Adrian Păunescu  s-a născut  la 20 iulie  1943 în localitatea  Copăceni,judeţul  Bălţi din Republica Moldova  de azi. Personalitate multiplă ,el a fost  poet  (în primul rând)publicist şi om politic.

Părinţii lui  au fost  învăţători originari  din Oltenia  dar care  slujeau învăţământul în Basarabia.

După  1944, Adrian Păunescu  şi-a petrecut  copilăria  în comuna Bârca ,judeţul Dolj.După absolvirea  Colegiului Naţional  Carol I  din Craiova,a studiat  filologia la Univ.din Bucureşti.

A făcut parte  dintr-o generaţie de tineri   creatori  care au îmbogăţit  literatura română cu opere valoroase,în ciuda  opreliştilor  ideologice.

Marele dispărut  a publicat  un nr impresionant de volume de versuri.Cităm doar câteva dintre acestea:

„Ultrasentimente” (debut editorial  în 1965)

„Fântâna somnambulă”

„Istoria unei secunde”

„Repetabila povară”

„Pământul deocamdată”

După 1989, a publicat  alte volume de poezii „Bieţi lampagii”, „Infracţiunea  de a fi”, „Libertatea  de unică folosinţă”.

A publicat  şi un volum de proză fantastică ” Cărţile  poştale ale morţii”(1970).

Volume de publicistică sau de reportaje: „Lumea ca lume”, „De la Bârca  la Viena şi înapoi”

În 21 iulie 2010  i s-a acordat  premiul ” Meritul  Academic „pentru creaţia literară şi pentru  susţinerea  proiectelor Academiei  Române.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

OMAGIU  LUI  ANDREI  PĂUNESCU

DE   DOINA ŢENEA

Cu  poleiri  şi  simfonii de toamnă

Un clopot  trist  răsună

Şi  nori pe cer s-adună

Şi vestea  ne-străpunge

Şi inima ne-o frânge

Şi tot românul plânge

Ce trist  se stinse  bardul ce ne cânta pe strună

Se duse-n cer  la Domnul cu glorie străbună

Cu ochii de azur  ca marea în furtună

Lovindu-se  de ţărm, ea valul şi-l  sugrumă

Misterios  şi aprig  ai fost balsanul sfânt

O flacără arzândă  de iubire de neam şi de pământ

Şi porţi  de rai  ţi-or fi deschise

Şi îngeri cu muzică divină

În cer te vor conduce.

La locul tău  de cinste în castra sacră

A geniului de sânge

Şi ţara  rămase mai săracă

De un astru sfânt.

De un geniu  pe pământ.

Târziu şi în zadar,iar ţara te va plânge.

*REVISTA BIBLIOTECII-ONLINE*

 

 

 

 

*REVISTA BIBLIOTECII-ONLINE*


Joi  26 august 2010 în cadrul „Zilelor  Municipiului  Băileşti”,la Biblioteca noastră  a avut loc inaugurarea  Programului Biblionet- Lumea  în biblioteca mea.Centrul de Internet  pentru public.Tot cu această ocazie  s-a inaugurat  şi blogul  acestei  instituţii culturale.(www.Biblioteca Municipală „Petre Anghel”.ro).

La această  festivitate  au participat  alături de  domnul  primar al Municipiului Băileşti, Costel Pistriţu,reprezentanţi  ai Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”(domnul director Lucian Dindirică,doamna  Nicoleta Traşcă metodist  şi coordonator al programului Biblionet,doamna Ramona Pau). A fost  prezentă de asemenea  şi doamna Alina  Vanţu,reprezentant Irex.

Invitate de onoare au fost doamnele Valentina Ristea şi Anca Preduş-Ruva-scriitoare   originare din Băileşti.

Au participat ca invitaţi bibliotecari din localităţile învecinate

(Giubega,Urzicuţa,Calafat ,Perişor).

După tăierea panglicii  inaugurale, dl primar a rostit un cuvânt de bun sosit iar doamna bibliotecar Vlad Janeta a făcut o prezentare a  Centrului Internet pentru public  arătând  avantajele acestuia.

Dl.prof  Vlad Coşereanu  a prezentat  pe scurt  conţinutul blogului bibliotecii ,al cărui administrator este împreună  cu doamna  Vlad Janeta.

Preşcoalarii de la Grădiniţa nr.9 „Amza Pellea” din Băileşti ,îndrumaţi de dna  educatoare Ioana Neacşu au prezentat un scurt  program artistic foarte apreciat de public(mai ales  sceneta „Nea Mărin şi Ziua Fomeii”-cu personaje din  monoloagele  lui  Nea Mărin.)

Bibliotecar,Vlad Janeta

*REVISTA BIBLIOTECII-ONLINE*


 

Trăim într-o lume a audiovizualului în care Internetul pare o sursă sigură de informații.

In aceste condiții mulți consideră cartea ca un obiect perimat , care își pierde din ce în ce mai mult utilitatea.

Există și păreri oficiale după care elevilor nu mai este nevoie să li se ofere informații pentru că ele se găsesc pe ’’goagăle’’. Dar pentru ca un tânăr să caute pe Internet informații despre o anumită noțiune, personalitate – aceasta trebuie să fi auzit de ele în cadrul procesului de învățământ.

Dar cultura generală a unui tânăr nu se dobândește doar butonând tastatura computerului. O personalitate formată trebuie să aibă și abilități de comunicare ( orală și în scris ). Acestea nu se obțin ’’stând de vorbă’’ cu calculatorul. Ca să comunici trebuie să ai un vocabular bogat, expresiv, capabil de nuanțe.

Aceasta nu se obține decât prin lectură. Citiți, dragi copii, cât mai multe cărți. Îmbogățiți-vă mintea, dar și sufletul! Căci, numai cărțile bune propun modele de comportament, de personalități demne de urmat.

Să nu vă fie frică de sentimentele, de emoțiile pe care vi le stârnește o carte bună. Să suferiți atunci când eroii din cărți trec prin necazuri, să vă bucurați când binele triumfă!

Căci așa cum spune cronicarul Miron Costin nu este zăbavă ( odihnă ) mai plăcută decât ’’cetitul cărților’’.

Scriitorul francez Michel Tournier spune că cei care nu știu să citească sunt ca niște orbi, iar cei care știu să citească și nu citesc, trăiesc într-o lume tristă, plictisitoare. Ei sunt de plâns, pentru că nu pot să evadeze pe ’’aripile’’ unei cărţi.

Pentru scriitorul francez cei care citesc sunt mai inteligenţi, mai pricepuţi, mai bogaţi spiritual decât cei care nu citesc, De asemenea, ei sunt mai fericiţi decât ceilalţi pentru că au la îndemână un leac împotriva tristeţii, grijilor, cartea.

Desigur că nu toate cărţile sunt bune, de aceea trebuie să selectăm lecturile noastre.

De aceea vă îndemn să vizitaţi cât mai des Biblioteca Municipală ’’ Petre Anghel’’ din Băileşti pentru a împrumuta cărţi, pentru a primi sfaturi şi indicaţii în legătură cu lecturile voastre.

Prof.Dragos Cosereanu–Şcoala cu clasele I –VIII nr.3 Băileşti

*REVISTA BIBLIOTECII-ONLINE*


Sâmbătă  28 august  2010 în cadrul Bibliotecii Municipale au   avut loc 7 lansări de carte.(în foaierul  Casei de Cultură).

Cu  toată  căldura  sufocantă ,un public  numeros  a asistat  la acest eveniment cultural.

Seria lansărilor  a fost deschisă de domnul  ION FLORICEL  care  şi-a prezentat  romanul ” A fost o lume”.

Scriitor prolific,prezent  în dicţionare  de profil  şi antologii,colaborator  la numeroase publicaţii  din ţară  şi de peste hotare dl Ion  Floricel  mărturiseşte  că  se simte legat  de acest oraş în care  şi-a desfăşurat  mulţi ani activitatea  de magistrat şi pe care  îl prezintă  cu multă dragoste în  cărţile sale.

Opera  scriitorului  Ion Floricel  a fost   prezentată şi comentată elogios  de  dl profesor  universitar  ION LASCU,critic literar de prestigiu ,colaborator  la reviste literare: „Ramuri” ,  „Autograf  M.J.M”. Acelaşi  critic literar  a prezentat lucrarea  domnului JEAN BĂILEŞTEANU  intitulată  ” Viaţa ca o paradă”….care  este, aşa cum  spune  autorul: ” o mărturisire  de credinţă,un  laborator  al frământărilor ,al singurătăţii  în faţa  istoriei şi al neputinţei  de a schimba ceva.”

Domnul profesor  universitar  docent  GHEORGHE DOCA   şi-a  prezentat  cartea: ” Eminescu-o perspectivă dialogică”,o lucrare  monumentală în două volume  şi care are aproape  1000 pagini.

Captivând  auditoriul printr-un stil elevat ,dar accesibil ,distinsul  profesor  universitar   a  explicat  perspectiva  prin care  l-a interpretat pe  marele  nostru poet:Gheorghe Doca  îl consideră pe Eminescu  ca pe un autor aflat  într-un permanent  dialog cu cititorul.

A urmat apoi  prezentarea  noului  roman  al doamnei VALENTINA RISTEA „Tenebrele dragostei” inspirat  dintr-o întâmplare adevărată cu un final tragic.Romanul,a cărei  acţiune  se petrece în Băileşti,se înscrie  în seria romanelor de dragoste.

Poeta şi profesoara  de limba şi literatura română  ANCA PREDUŞ-RUVA, originară din Băileşti a lansat volumul  de versuri:”Îngerii cu aripi de  toamnă”.

Autoarea   a vorbit pe scurt  despre  semnificaţia  volumului de versuri  şi a citit  poezia  „Rugăciune” din această carte.

Dl profesor DRAGOŞ  COŞEREANU  autorul „Monografiei bibliotecii publice din Băileşti  a explicat  de ce a fost nevoie  de întocmirea  acestei lucrări  şi a prezentat pe scurt conţinutul ei  structurat în 3 părţi: monografie propriu-zisă, o antologie  a scriitorilor  originari din Băileşti  şi date  despre  cei  care  au realizat  monografii locale.

În finalul activităţii dna profesoară  CARMEN STĂNĂRÂNGĂ a  semnalat  apariţia revistei  ” Importanţa prezentărilor Power Point   în predare.

***********************************

Prof.Vlad Coşereanu-Şcoala nr.3 Băileşti

*REVISTA BIBLIOTECII-ONLINE*

Nor de etichete